Europese perspectief: Juncker’s laatste speech over de Staat van de Unie

, by Nico Amiri, vertaald door Angelique Truijens

Alle versies van dit artikel: [Deutsch] [English] [Nederlands] [polski]

Europese perspectief: Juncker's laatste speech over de Staat van de Unie

Gisteren heeft Jean-Claude Juncker zijn laatste Staat van de Unie gepresenteerd. Het redactie’s van de verschillende taalversies becommentariëren.

Nico Amiri, hoofdredacteur euro-journal.nl

Hij is een politieke president: een echte overtuigd Europeaan met een conservatieve erfenis, maar met progressieve ideeën. Jean-Claude Juncker vertelde altijd wat hij dacht over het Europese idee, de Europese Unie en de stand van zaken.

In zijn speech vorig jaar stelde Juncker dat Europa weer de wind in haar rug zou hebben. Hoewel hij gelijk had, heeft de EU deze tijd niet gebruikt om de EU te verstevigen voor tijden van nieuwe crises.

Dit jaar maakte hij duidelijk dat zijn opvolger op de huidige voorstellen van de Commissie zal moeten voortborduren. De euro moet versterken, buitelands beleid heeft harmonisatie hard nodig en de democratie moet sterker verankerd zijn in onze Unie. Juncker heeft zijn visie duidelijk gemaakt, nu zal zijn opvolger eraan hard moeten werken. Zij of hij zullen nog politieker moeten zijn.

Hopelijk wordt de volgende SOTEU terugkijken op maanden van success van de zomer van 2019 - naar een verkiezing, die een momentum voor de Europese democratie kan betekenen.

Informatie over de Staat van de Unie kun je hier vinden.

Je commentaren
Wie ben je?

Om je gebruikersafbeelding bij je bericht te tonen moet je je eerst registreren opgravatar.com (gratuit et indolore). Vergeet niet om hier je e-mailadres te vermelden.

Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.

Commentaren opvolgen: RSS 2.0 | Atom