Gå med i den europeiska kedjan för demokrati medan den är under press och angrepp!

, av Christelle Savall

Alla versioner av den här artikeln: [Deutsch] [ελληνικά] [English] [suomi] [italiano] [română] [svenska]

Gå med i den europeiska kedjan för demokrati medan den är under press och angrepp!
Bild: JEF-Europe.

JEF har stått upp och talat för dem som tystas sedan 2006 samtidigt som vi har ökat medvetenheten om demokratins nuvarande tillstånd. Vår kampanj började som “Free Belarus”-aktionen för att öka medvetenheten om Lukasjenkas regim. Under de senaste åren har diktaturer dock stärkt sitt grepp om medborgarna, och många fläckar har lämnats även på de “stabila” demokratiernas tyg. Eftersom vi anser att ett angrepp på rättsstaten i ett land är ett angrepp på vårt eget rästtstaten, fick aktionen in 2014 ett nytt namn: “Democracy under Pressure”. Nu är demokratin inte bara under press, den är under angrepp. Tillsammans med våra partner bygger JEFare en europeisk kedja av demokrati över hela Europa under vår aktionsvecka, som äger rum från den 18 till den 25 mars.

År efter år av hot mot demokratin över hela kontinenten

28 år av diktatur i Belarus. Nio års krig i Ukraina. Ett år av Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Vi kan räkna åren, men inte de liv som krossats, de liv som gått förlorade för att skydda våra värderingar, som förstörts av kriget, som tagits av fienderna till mediefrihet, fred, grundläggande rättigheter och demokrati i Ukraina, Belarus och hela Europa.

Europa anses ofta vara demokratins födelseplats. Men det handlar inte om det förflutna, utan om den framtid vi skriver dag efter dag och de val vi gör. Att omfamna demokrati är att omfamna friheten att välja. Ukraina, Moldavien, Georgien och länderna på västra Balkan valde Europa, och således är det vår tur att hedra detta val genom att trovärdigt och aktivt göra utvidgningen till en politisk prioritering. Genom att fokusera på utvidgningen, eftersom fred och demokrati föder varandra, väljer vi att säkra demokrati och fred, inte bara i EU utan på hela kontinenten.

Parallellt med detta behövs djupgående reformer på EU-sidan för att se till att respekten för de europeiska värderingarna verkligen vävs i hjärtat av vår union. Qatargate är en påminnelse om att demokrati alltid är en pågående process och att inget system är immunt mot korruption. Det krävs vaksamhet och transparens av alla och framför allt av dem som företräder oss.

Utöver den positiva men begränsade villkorsmekanismen för rättsprincipen måste vi välja att bryta kedjan av mellanstatlighet och införa den demokratiska federation som medborgarna har efterlyst under konferensen om Europas framtid. En federation som effektivt kan garantera fred, demokrati och grundläggande rättigheter för alla sina invånare utan ytterligare kompromisser.

Låt oss motverka kedjor av tyranni, förtryck och splittring med en kedja av hopp, en kedja av solidaritet, en kedja av demokrati. Precis som medborgarna 1989 gjorde med den baltiska kedjan måste det civila samhället och var och en av oss bilda en europeisk kedja av demokrati över hela kontinenten. Det är vårt ansvar att hålla demokratin vid liv och att hålla hoppet uppe för dem som befinner sig i frontlinjen. Med denna positiva europeiska demokratikedja vill vi bidra till att bryta de kedjor som fjättrar demokratin och vara solidariska med dem som attackeras, pressas och tystas.

Gå med i vår europeiska demokratikedja i din stad och på nätet mellan den 18 och 25 mars!

17 år av vår årliga kampanj för demokrati. År 2014 bytte vi namn till vår “Free Belarus”-aktion “Democracy under Pressure” i samband med Maïdan-protesterna i Ukraina och de smygande hoten mot demokratin över hela kontinenten. År 2023, liksom 2022, är undertiteln på vår kampanj “Democracy under Attack”. När Putins invasion och tyranni är i full skala måste även vårt engagemang för demokrati och Ukraina vara det.

Gå ut på gatorna! Gagga statyer, klappa för demokratin, anordna aktiviteter som ökar medvetenheten debatter, samarbeta med andra föreningar och aktivister. Stå upp för demokratin och stå på Ukrainas sida som våra sektioner har gjort sedan kriget bröt ut, som vi har stått på fria Belarus sida sedan starten.

Skriv till politiska fångar! Liksom de senaste åren uppmanar vi er att skriva brev till vitryska politiska fångar, och i år tillsammans med vår partner VESNA även till ryska politiska fångar.

Ta ställning för demokratin på nätet! Använd #DemocracyUnderPressure, dela information om demokrati, videor, förstärk röster från Ukraina, från JEF och från demokratiaktivister. Delta i vår twitter chatt den 23 mars kl. 12.30 CET. Du hittar all information om kampanjen i vårt infokit.

Ta det till traditionella medier! Dela pressmeddelandet, översätt det gärna, dela uttalandet med nationella och lokala medier. Kolla in The New Federalists specialinslag om demokrati, med en rad artiklar, podcasts och videor.

“Democracy under Pressure” går längre än en aktionsvecka och en kampanj: det är ett åtagande. Det är ett åtagande som vi som JEF Europa gör att år efter år, så länge det behövs, kommer vi att gå ut på gatorna och tala för dem som tystas. Vi kommer att låsa armarna och stå upp för rättsstatsprincipen och grundläggande rättigheter, vi kommer att stå upp för fred, vi kommer att stå upp för demokrati!

Vos commentaires
moderering i förhand

Attention, votre message n’apparaîtra qu’après avoir été relu et approuvé.

Qui êtes-vous ?

Pour afficher votre trombine avec votre message, enregistrez-la d’abord sur gravatar.com (gratuit et indolore) et n’oubliez pas d’indiquer votre adresse e-mail ici.

Ajoutez votre commentaire ici

Ce champ accepte les raccourcis SPIP {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> et le code HTML <q> <del> <ins>. Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.

Suivre les commentaires : RSS 2.0 | Atom