Federalisme kan alleen door diversiteit in Europa als een gegeven te accepteren - commentaires