Nicolas Sarkozy vs. Ségolène Royal : “Do you allow us to speak about Europe ?” - commentaires