Πλήρης αναγνώριση της ιρλανδικής ως επίσημης γλώσσας και γλώσσας εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ή πώς μια γλωσσική επικαιροποίηση αποκαλύπτει σημαντικά διπλωματικά ζητήματα στο πλαίσιο των θεσμικών οργάνων) - commentaires