Perspektywa europejska - demokracja w obliczu wojny - commentaires