Perspektywa europejska : Jesteśmy transnarodowi, czy to takie trudne ? Oto dowód, że nie ! - commentaires