Europese Raad bespreekt militaire samenwerkingsprojecten - commentaires